ARKISTO

Sisältö

 Kirje 5.10.2014
 Kirje 14.4.2014
 Kutsu kokoukseen 8.5.2014
 Kiinteistörajat 13.4.2014

Espoon seudun ympäristöterveys tiedottaa 13.10.2017 "Lapinkylän vesiosuuskunnan vedenjakelupiiriin kuuluvien kiinteistöjen talousvettä ei tarvitse enää keittää.
Espoon seudun ympäristöterveys tiedottaa 12.10.2017 "Lapinkylän vesiosuuskunnan vedenjakelupiiriin kuuluvien kiinteistöjen talousvesi on keitettävä. Lisätietoja tiedote
Esboregionens miljö och hälsa informerar 12.10.2017. Hushållsvattnet i fastigheter som hör till Lappböle vattenandelslagets vattendistributionsområde ska kokas. För mer information läs meddelandet

Vuosikokous 8.5.2014
 Vesi- ja palvelumaksut
 Lehdistötiedote 14.2.2013
Tiedote 11/2012
 Yleissuunnitelma
 Infopaketti
 Lehdistötiedote
 Vesihuoltotietoja
 Vastine kirjoitukseen 9.5.2010
 Ilmoittautuminen jäseneksi
 Tiedote liittymisestä
 Liittymistilanne
 Lehdistötiedote 15.10.2010
 Infotilaisuus 15.2.2011
 Oikaisuvaatimuksen vastaus
 Lehdistötiedote 28.2.2012
 Aikataulu
 Liittymissopimus
 Tilintarkastuskertomus
 Vuosikokous 14.5.2013
 ANSÖKAN om att få fastigheten ansluten till Lapvok 1.12.2013
 Kirje 1.12.2013
 Ohje liittymisestä olemassa olevaan kiinteistöön
 Opastus liittymisessä
 Jäsenkirje joulukuu 14
 Tilintarkastuskertomus 13.5.2015
 Lapinkylän Vesiosuuskunnan vuosikokous 12.5.2015
 Vuosikokousmateriaali 16
 Tasekirja 15
 Tilintarkastuskeromus 2015
 Toimintakertomus 2015
 Tasekirja 31.12.2014
 Lapvok toimintakertomus 2014


Vuosikokouksen Esitykset
 Vuosikokouksen esityslista
 Vuosikokous 10.5.2011
 Toimintakertomus 2010
 Tilinpäätös 2010
 Tilintarkastuskertomus 2010

Vuosikokous 10.5.2012
 Esityslista (PDF)
 Esityslista (DOCX)
 Toimintakertomus
 Tilinpäätös
 Tilintarkastuskertomus
 Vuosikokous 2012

Tiedotteet Syksy 2012
 Kirje
 Kiinteistö rajat
 Puuston käyttö & linjatyöt
 Testausseloste 2.16
 Testausseloste 2.16b

ARKIV


 Lapvok toimintakertomus 2014
 Tasekirja 31.12.2014
 Brev 14.4.2014
 Kutsu kokoukseen 8.5.2014
 Kiinteistörajat 13.4.2014

 Årstämma 8.5.2014
 Vatten och service avgifter  Press Meddelande 14.2.2013
 Yleissuunnitelma
 Vattenförsörjning
 Sjökulla 24.2.08
 Infopaket
 Pressrelease
 Vastine kirjoitukseen 9.5.2010
 Anmälan som medlem
 Information om anslutning
 VN juni 2010
 Anslutningssitutation
 Pressmeddelande 15.10.2010
 Info session 15.2.2011
 Oikaisuvaatimuksen vastaus
 Press release 28.2.2012
 Tidtabell
 Anslutningsavtal
 Verksamhetsberättelse
 Årstämma 14.5.2013
 ANSÖKAN om att få fastigheten ansluten till Lapvok 1.12.2013
 Brev 1.12.2013
 Anslutningsdirektiv befintlig fastighet
 Vägledning för anslutning
 Brev till medlemmarna december14
 Tilintarkastuskertomus 13.5.2015
 Lappböle vattenandelslag årsstämma 12.5.2015

 Brev 5.10.2014  Årsstämma 16
 Tasekirja 15
 Tilintarkastuskeromus 2015
 Toimintakertomus 2015Vuosikokouksen Esitykset
 Föredragninglistan
 Årsstämma 10.5.2011
 Toimintakertomus 2010
 Tilinpäätös 2010
 Tilintarkastuskertomus 2010

Årsstämma 10.5.2012
 Föredragninglistan (PDF)
 Föredragninglistan (DOCX)
 Verksamhetsberättelse
 Tilinpäätös
 Tilintarkastuskertomus
 Årsstämma 2012

Fall 2012 Pressmeddelanden
 Brev
 Kiinteistö rajat
 Puuston käyttö & linjatyöt

VATTENANALYS


r> Testausseloste 2.16
 Testausseloste 2.16b